Eva Dvorníková-Krapková, Zlín

úvodEva Dvorníková-Krapková kontakt

První Slabikář český 1547

První Slabikář český 1547 Tento věrný otisk Slabikáře českého, který byl vytištěn v r.1547 v Prostějově a jehož jediný exemplář se dochoval v Národní knihovně ve Vídni, byl vydán k čtyrstému výročí vzniku nejstaršího českého slabikáře.

Vyšlo v souvislosti s knihou prof. Josefa Kubálka SLABIKÁŘ ČESKÝ, která obsahuje otisk a rozbor tohoto slabikáře a kterou město Prostějov trvale uctilo výročí vzácné české kulturní památky.

Vydala místní rada osvětová jako soukromý a neprodejný tisk v prosinci 1947 ve 200 výtiscích, vytiskla knihtiskárna Jindřicha Adámka v Prostějově na ručním velkolosínském papíře.

První Slabikář český 1547
První Slabikář český 1547
První Slabikář český 1547
První Slabikář český 1547
První Slabikář český 1547
První Slabikář český 1547
První Slabikář český 1547
První Slabikář český 1547
První Slabikář český 1547
První Slabikář český 1547
První Slabikář český 1547
První Slabikář český 1547

nahoru

dvornikova.cz © 2009 - †