Global Diagnostic

VitalfeldTechnologie Global Diagnostic Global Diagnostic

Měřící, analyzační a léčebný systém pro celostní pozorování - analýzy obsahují více jak 550 měřících objektů

MitoPlus

VitalfeldTherapie MitoPlus MitoPlus

Mnohostranný přístroj s cílem ošetření terapeutických blokád, posílení tělních systémů a podpora vylučování

DigiConPro

VitalfeldTechnologie DigiConPro DigiConPro

Nová dimenze digitalizovaných substancí, pro testování i léčbu - tisíce digitalizovaných substancí

DigiSoft

VitalfeldTechnologie DigiSoft DigiSoft

Digitalizovaná frekvenční spektra pro testování a ošetřování pomocí signálů, na které se můžete spolehnout