Eva Dvorníková-Krapková, Zlín

úvodEva Dvorníková-Krapková kontakt

Zbytky starého Zlína

Půldomky

Tomáš Baťa stavěl čtvrtdomky (čtyřdomky) a půldomky (dvojdomky),  od 20.let do 40. let 20. století. Zajišťoval tak bydlení pro své zaměstnance. Plánoval, že po 30ti letech provede jejich přestavbu a modernizaci. Většina stojí dodnes, některé stále v původním stavu. Mnohé z těch co jsou na fotografiích z let 2006-2013 jsou již rekonstruovány nebo zbourány:

Zlín čtvrt-půldomky
Zlín čtvrt-půldomky
Zlín čtvrt-půldomky
Zlín čtvrt-půldomky
Zlín čtvrt-půldomky
Zlín čtvrt-půldomky
Zlín čtvrt-půldomky
Zlín čtvrt-půldomky
Zlín čtvrt-půldomky
Zlín čtvrt-půldomky
Zlín čtvrt-půldomky
Zlín čtvrt-půldomky
Zlín čtvrt-půldomky
Zlín čtvrt-půldomky
Zlín čtvrt-půldomky
Zlín čtvrt-půldomky
Zlín čtvrt-půldomky
Zlín čtvrt-půldomky
Zlín čtvrt-půldomky
Zlín čtvrt-půldomky
Zlín čtvrt-půldomky
Zlín čtvrt-půldomky
Zlín čtvrt-půldomky
Zlín čtvrt-půldomky
Zlín čtvrt-půldomky
Zlín čtvrt-půldomky

Zbytky historie ve Zlíně z let 2006-2013

dveře
obrázek
hrad u tratě
Zlín
Zlín
Zlín-Svit budova č.15

nahoru

dvornikova.cz © 2009 - †